El món dels vencedors és un projecte que utilitza la fotografia com a suport a una activitat d’arqueologia basada en la recuperació estètica de les cases dels màxims responsables de la repressió franquista que pren com a motiu forçós la frontera. El treball parteix de l’interès personal en la memòria històrica i es comença a concretar a través de la lectura de la novel·la Mala gente que camina de Benjamín Prado, un fragment en la qual relata la opulència residencial de famílies dels vencedors en la postguerra. D’aquesta manera sorgeix l’interès preferent pels espais residencials des d'una posició motivada per la impunitat al franquisme.